ارقام لوبیاچیتی‌ جدید، راهی به سوی خودکفایی

ارقام لوبیاچیتی

یکی از انواع لوبیا، لوبیاچیتی می‌باشدکه کشت آن در ایران بیش از ۵۰ درصد کل سـطح زیـرکشت انواع لوبیا بوده و بیش از نیمی از تولید کل لوبیا درکشور به این نوع لوبیا اختصاص دارد و در بین انواع لوبیـا، بیشترین مصرف مربوط به لوبیاچیتی است.

بیش از ۸۰ درصد سطح زیر کشت لوبیاچیتی مربوط به انواع بذر درشت است.مناطق مهم کشت لوبیا، استان‌های فارس، زنجان، مرکزی، لرستان، خوزستان، آذربایجان شرقی،و چهارمحال بختیاری می‌باشند

در ادامه به بررسی انواع ارقام لوبیاچیتی معرفی‌شده در ایران و همچنین ویژگی‌های آن‌ها می‌پردازم

البته ارقام لوبیاچیتی مثل تلاش( که ۴۰ سال پیش معرفی شده است و بازارپسندی متوسط دارد) ،محلی خمین، سده (محلی فارس) و… هم در ایران کشت میشود که این بذر ها سال ها از کشت آنها میگذرد و بذر هایی که در ادامه خواهید گونه های به مراتب برتری نسبت به بذرهای قدیمی هستند

۱-لوبیاچیتی دانه‌درشت، رقم صدری، سال ۱۳۸۹

لوبیاچیتی رقم صدری

یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تحقیقاتی لوبیاچیتی در ایران تولید رقم و بذر اصلاح‌شده با خصوصیات مطلوب ازجمله دانه‌درشتی و شـکل مناسـب بـذر بـا بازارپسـندی بـالا است.رقم صدری اولین رقم لوبیاچیتی دانه‌درشت در ایران است که علاوه بر دارا بودن خصوصیات چیتـی محلـی خمین ازنظر عملکرد دانه، رنگ‌دانه، فرم مناسب بوتـه، بازارپسندی بهتر دانه،میزان پروتئین، تحمل به بیماری‌های ویروسی CMV, BCMV نسبت به لوبیا محلی خمین برتر است.

این رقم از بانک ژن لوبیا مرکز تحقیقات بین‌المللی منـاطق حـاره ( Agriculture International Center CIAT =Tropical ) در کلمبیا با، شجره ۱۴۰۸۸-G درسال ۱۳۶۷ به ایران ارسال شد و در آزمایش‌های مختلـف با نمونه ارقام تلاش و محلی خمین مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت و درسال ۱۳۸۹ با نـام صـدری جهـت کشـت در مناطق سرد معتدل ایران معرفی گردید .

کارخانه‌های کنسروسازی با توجه به علاقه‌مندی مصرف‌کنندگان به مصرف لوبیاچیتی دانه‌درشت، محصولات خود را از این نوع لوبیا تهیه می‌نمایند.

در جدول زیر می‌توانید مهم‌ترین ویژگی‌های این رقم از بذر لوبیا را ببینید

خصوصیاتمقیاس
تیپ رشدرونده
میانگین ارتفاع بوته (سانتیمتر)۱۱۸
تعداد روز تا گلدهی۵۰
میانگین دوره رشد (روز)۱۰۸
میانگین وزن صد دانه (گرم)۴۵
میانگین عملکرد ( دانه کیلوگرم در هکتار)۲۴۶۴
ریزش دانهمقاوم
بازار پسندیعالی
زمان پخت۱۵۵ دقیقه
پروتئین دانه (درصد)۲۲
واکنش به بیماری سوختگی باکتریایینیمه حساس
واکنش به بیماری ویروسی BCMVمتحمل
واکنش به بیماری ویروسی CMVمتحمل
واکنش به آفت کنه دو لکه ایحساس

 

 

 

 

 

 

مناطق مناسب برای کشت: سرد معتدل

 

۲-لوبیاچیتی،رقم کوشا، سال ۱۳۹۳

لوبیاچیتی رقم کوشا

 

یکی از مهم‌ترین اهداف اصلاحی در لوبیا، معرفی ارقام ایستاده باقابلیت برداشت مکانیزه است.تمامی ارقام اصلاح‌شده لوبیاچیتی در ایران دارای تیپ بوته ۳(رشد نامحدود و رونده) هستند. رقم کوشا اولین رقم اصلاحی از لوبیاچیتی تیپ ۲ (ایستاده با رشد نامحدود) است که در راستای اهداف ذکرشده پس از یک دهه تحقیق،معرفی و نام‌گذاری شده است.

همچنین سایر صفات مطلوب نظیر عملکرد بالای دانه، تحمل تنش‌های زنده و غیرزنده و بازارپسندی مطلوب از دلایل تمایل به این رقم اصلاحی است.

رقم کوشا ازنظر شباهت دانه نزدیک‌ترین رقم به تلاش است که حدود ۴۰ سال پیش معرفی‌شده است

در جدول زیر می‌توانید سایر ویژگی‌های رقم کوشا را ببینید

 

خصوصیاتمقیاس
تیپ رشدایستاده با رشد نامحدود
میانگین ارتفاع بوته (سانتیمتر)۷۲
میانگین دوره رشد (روز)۱۰۲
میانگین وزن صد دانه (گرم)۴۰
میانگین عملکرد ( دانه کیلوگرم درهکتار)۳۲۰۰
بازار پسندیعالی
پروتئین دانه (درصد)۲۰
کلاس تجاری بین المللیCranberry
شکل دانهسهمی
واکنش به بیماری های خاک زیمتحمل
واکنش به آفت کنه دو لکه اینیمه مقاوم

 

 

 

 

 

لوبیاچیتی، رقم غفار، سال ۱۳۹۴

لوبیاچیتی رقم غفار

رقم غفار یک سال بعد از رقم کوشا معرفی شد که دومین رقم اصلاح‌شده از لوبیاچیتی‌های با ویژگی بوته ایستاده با رشد نامحدود(تیپ ۲) است. این ویژگی امکان برداشت مکانیزه را به وجود می‌آورد

از تفاوت‌های آن نسبت به رقم کوشا گردی دانه‌های آن است که با مقایسه تصویری دو رقم کاملاً مشخص است

همچنین مقاوم بودن در برابر آفت کنه دونقطه‌ای و مقاوم بودن به خشکی از دیگر ویژگی‌های آن نسبت به ارقام صدری و کوشا است

در جدول زیر می‌توانید دیگر ویژگی‌های رقم غفار را ببینید

خصوصیاتمقیاس
تیپ رشدایستاده با رشد نامحدود
میانگین ارتفاع بوته (سانتیمتر)۹۵
میانگین دوره رشد (روز)۱۰۳
میانگین وزن صد دانه (گرم)۴۰
میانگین عملکرد ( دانه کیلوگرم درهکتار)شرایط نرمال: ۳۳۴۱

شرایط تنش خشکی: ۱۷۳۷

بازار پسندیعالی
پروتئین دانه (درصد)۲۰
کلاس تجاری بین المللیCranberry
شکل دانهنسبتا گرد
واکنش به خشکیمتحمل
واکنش به آفت کنه دو لکه ایمقاوم

 

 

 

 

 

۴-لوبیاچیتی، رقم صالح، سال ۱۳۹۵

لوبیاچیتی رقم صالح

رقم صالح با استفاده از روش گزینش لاین خالص در بین توده‌های بومی لوبیاچیتی مناطق مختلف استان فارس و با اجرای چهار پروژه تحقیقاتی به نژادی، به زراعی و تحقیقی-ترویجی طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ حاصل شد.

این بذر خالص‌شده بعد از حدود ۱۲ سال کار تحقیقاتی و عملیاتی نسبت به رقم سده که یک رقم محلی است دارای ویژگی‌های مثبت فراوانی است  در جدول زیر می‌توانید ویژگی‌های این رقم را ببینید

خصوصیاتمقیاس
تیپ رشدرونده با رشد نامحدود
میانگین ارتفاع بوته (سانتیمتر)۸۰
میانگین دوره رشد (روز)۱۰۳
میانگین وزن صد دانه (گرم)۴۲
میانگین عملکرد ( دانه کیلوگرم درهکتار)۳۱۸۳
بازار پسندیخیلی خوب
پروتئین دانه (درصد)۱۸.۳
کلاس تجاری بین المللیCranberry
شکل دانهگرد
ویژگی بارز نسبت به رقم محلیزودرسی
رنگ گلبنفش روشن
رنگ دانهکرم با قرمز تو پر
واکنش به آفت کنه دو لکه ایمقاوم

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

۱- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

۲-سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

۳-آمارنامه کشاورزی.۱۳۸۹ . جلد اول: محصولات زراعی. دفتر آمار و فناوری اطلاعات. وزارت جهاد کشاورزی. ص .۴۱

۴-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان مرکزی

۵-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان زنجان

۶-شبکه کشاورزی دانش بنیان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی لرستان

 

6 Comments

 1. علی گفت:

  ارقام لوبیاچیتی‌ جدید، راهی به سوی چاقی!
  جالب است، هر چه رقم لوبیا چیتی‌ بیشتر اصلاح شده از میزان پروتئین آن کاسته شده است. همین داستان در مورد میوه‌ها و غلات هیبرید نیز تکرار شده یعنی ارقام جدید آنها فیبر و پروتئین کمتر و کربوهیدرات بیشتری دارند.
  از طرفی دیگر به دلیل فرسایش و تحلیل رفتن خاک، میزان مواد مغذی موجود در میوه‌ها، سبزیجات و غلاتی که امروز توسط روش‌های صنعتی تولید می‌شوند نسبت به نمونه‌هایی که در دهه‌های پیش تولید می‌شدند کمتر است. در تحقیقی آمریکایی که نتایج آن در سال ۲۰۰۴ منتشر شد، ارزش غذایی ۴۳ محصول کشاورزی بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۹ مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت و محققان کاهش معناداری را در شش مادهٔ غذایی (پروتئین، کلسیم، پتاسیم، آهن، ویتامین ب۲ و ویتامین سی) مشاهده کردند.

 2. وب سایت جالب و مفیدی دارید ممنون

 3. عادل فتح الهی09199687670 گفت:

  با سلام
  بنده در اوایل سال ۹۹ مقداری خیلی کم از کشور ترکیه لوبیا چیتی رقم کورفز وارد کردم ودر شهرستان مشگین شهر اردبیل کاشتم با تمام محدودیت اطلاعات ومحدودیت اب محصول خیلی خوبی داشت .
  حتی برای مقداری کم شرایط مساعدی را فراهم کردم ۴۰۰برابر محصول داد
  برای ترویج این محصول در خد مت عزیزان هستم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.